Extra service

BEZOEK AAN HUIS

 

Wij bezoeken u ook aan huis! Indien u bedlegerig of slecht ter been bent en daardoor onze praktijk niet kunt bezoeken, maar wel van onze diensten gebruik wilt maken. Hiervoor wordt wel een kleine vergoeding gevraagd, die buiten de declaratie valt. Uiteraard geldt deze service uitsluitend voor nieuw prothese-werk en niet voor reparaties.